>‘เพลงนี้’ ร้องประทานครั้งแรกในอุโมงค์น้ำแข็ง เพลงที่อ่อนหวานที่สุดของกาสิก
เพลงที่ผู้ชายจะร้องให้ ผู้หญิงคนพิเศษสุด ฟัง
ตอนรับสั่งอย่างนั้นยังเข้าพระทัยว่า ผู้หญิงพิเศษสุด คือพระคู่หมั้น
และแล้ว กาลเวลาผ่านมา
ผู้หญิงคนพิเศษสุด คือใครเล่า?

“หม่อมฉันไม่เคยสาบาน เพราะศักดิ์แห่งเจ้าหลวงย่อมเหนือคำพูดใดใด
ทว่าวันนี้ ทรรศิกาทรงฟังไว้
หม่อมฉันสาบานจะมีชีวิตเพื่อรอฝ่าบาทองค์เดียว”
พระสุรเสียงคลับคล้ายสะดุดนิดๆ
“ยามใดเสด็จกลับพันธุรัฐ ยามใดที่ทอดพระเนตรข้ามทิวเขามา
ขอให้ทรงรำลึกว่า หม่อมฉันอยู่บนยอดอิสินทร มองลงมาแลหาพระองค์เดียว
สิ่งที่มีค่าสุดในชีวิตของหม่อมฉันฝ่าบาท!”

เธอมิใช่สายน้ำ แต่เธอเย็นฉ่ำชื่นหวาน เธอมิใช่ลำธาร แต่เธอไหลผ่านเนื้อหัวใจ
แด่เธอ ผู้เดียวทรรศิกา เธอผู้เป็น ¼ read ñ ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ) by ลักษณวดี ¼ ดั่งดวงหฤทัย!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *